Максимум якості за мінімальну ціну товару

Стратегія корпоративної соціальної відповідальності компанії «АТБ-Маркет»

Питання політики ціноутворення у будь-якій сфері бізнесу є системоутворюючим, а для ритейлора, який працює у форматі дискаунтеру, його значення збільшується. Ціна безумовно залишається ключовим фактором під час вибору товару споживачем. Здавалося б, мусить безвідмовно працювати нескладна прямо пропорційна залежність: зниження ціни товару на кілька відсотків збільшить обсяг його продажу та гарантує зростання прибутку.

Однак не все так просто.  За останні роки маркетологи та аналітики ринку роздробу продовольчих товарів помітили значні зміни у споживацьких настроях українців. Покупець став більш заощадливим, розважливим, обережним, та при цьому – уважним до якості товару та нетерплячим у випадках її порушень.

Зважаючи на це, компанія «АТБ-Маркет» забезпечує своїх клієнтів найдоступнішими цінами на продукти харчування. А збереження мінімальної ціни на товари споживчого кошику є ключовим елементом стратегії корпоративної соціальної відповідальності підприємства. За рахунок мінімізації витрат, удосконалення технологічних процесів та впровадження інноваційних технологій, компанія «АТБ-Маркет» забезпечує ціни на соціальні товари нижче на 10-15% за середньоринкові.

Велике значення надається мінімізації фактору сезонності під час ціноутворення на сільськогосподарську продукцію. Як свідчать власні дослідження компанії «АТБ-Маркет», цінова динаміка демонструє відсутність такого впливу.

Так, з травня 2017 року до травня 2018 року спостерігається незначне зростання цін на овочі (+8%) та фрукти (+22%). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, у травні 2018 року спостерігається зниження ціни на горох (-5%) та гречану крупу (-42 %).

Питанням, які пов’язані з дотриманням усіх норм та стандартів якості та безпеки товарів на підприємстві, надано статус виключної пріоритетності. Реалізація цієї стратегії здійснюється за наступними напрямками.

Насамперед, це постійний моніторинг. Щомісяця лабораторним дослідженням перевіряється понад 1000 зразків продукції різних товарних груп. Харчові продукти, обгортковий матеріал перевіряються за фізико-хімічними, мікробіологічними показниками та багатьма іншими позиціями безпеки.

Крім того, здійснюється впровадження всесвітньо визнаної комплексної системи безпеки харчових продуктів. З липня минулого року магазини торговельної мережі «АТБ» проходять аудит та сертифікацію на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 22000: 2005, в основі якого лежать принципи НАССР.

Система якості управління безпекою харчових продуктів НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points) – це систематична ідентифікація, оцінка та контроль потенційно небезпечних факторів (біологічних, хімічних, фізичних), які виникають у процесі виробництва продукції. Перехід торговельної мережі «АТБ» на систему НАССР дозволяє забезпечити безпеку продуктів харчування на рівні світових стандартів.